Nou vehicle recol·lector compactador

Nou  recol·lector compactador bicompartimentat de càrrega posterior

El Consorci incorpora 2 vehicles a la seva flota

Nou  recol·lector compactador bicompartimentat de càrrega posterior

Tallers per fomentar el compostatge domèstic

En aquests tallers gratuits aprendrem els conceptes bàsics del procés de compostatge

Més serveis a la Roca del Vallès

El Consorci i l’ajuntament de la Roca del Vallès signen un conveni per a la recollida de residus

Conveni amb l’ajuntament de la Roca del Vallès

El conveni inclou la recollida selectiva de les fraccions orgànica, resta i voluminosos

El Consorci amb l’esport femení

L’objectiu es implementar i impulsar polítiques públiques d’igualtat en l’àmbit de l’esport i dels residus

Campanya al carrer: Aquí no llencem res!

Campanya de comunicació i divulgació amb l’objectiu de reduir el volum de residus

Del 20 al 28 de novembre EWWR a les deixalleries

La xarxa de deixalleries acull accions de sensibilització sobre la prevenció de residus

Formació per al personal de la xarxa de deixalleries

L'objectiu és la preparació per a la reutilització de residus d'aparells elèctrics i electrònics (RAEE)

Reduir en 10 anys un 50% la petjada de carboni

La petjada de carboni del Consorci, es veurà reduïda de manera considerable gràcies a l’aplicació...

Conveni amb el CREAF i l’ARC per crear tecnosols

El Consorci aportarà compost i digestat provinent de la fracció orgànica recollida selectivament

Jordi Xena, nomenat vicepresident del Consorci

El Consell Plenari, reunit el 21 de juny i a proposta del president, ha nomenat Jordi Xena...