Canvi de contenidors a Sant Fost de Campsentelles per implantar la càrrega lateral

23 de novembre de 2023

  • Durant aquest mes de novembre i fins els primers dies de desembre el Consorci substituirà a Sant Fost de Campsentelles els contenidors de recollida selectiva d’envasos lleugers, de paper-cartró i de vidre per contenidors de càrrega lateral. El municipi passarà de les 46 àrees actuals a les 56, cosa que suposa un creixement del 22% d’illes amb aquestes fraccions. Alguns  dels objectius principals de la substitució dels actuals contenidors, de càrrega superior, pels nous, de càrrega lateral, és fer més eficient el sistema de recollida i facilitar la separació de residus, posant els contenidors de recollida selectiva més a l’abast de la ciutadania.L’afectació per al veïnat serà mínima, ja que només alguns contenidors es canviaran d’ubicació per tal de facilitar-ne el buidatge, que sempre s’ha de fer per la part dreta dels camions.

    Recollida més ràpida i eficient

    La recollida lateral permetrà realitzar una recollida molt més ràpida i amb menys soroll. El conductor del camió no ha de baixar del vehicle per tal de recollir el contenidor sinó que la recollida es realitza de manera automatitzada, disminuint el temps mig de 3 minuts a 1 minut. Un fet, que també reduirà les cues de trànsit i el temps d’espera, especialment en aquelles vies d’un sol carril de circulació.

    D’altra banda, l’ampliació de les àrees i la major capacitat dels contenidors de reciclatge, ha d’ajudar a evitar els desbordaments i mantenir més netes les àrees d’aportació de residus. A més, els contenidors que se substitueixen són de plàstic, a diferència dels actuals que són metàl·lics. Per tant, la recollida serà més silenciosa, disminuint les molèsties per als veïns.

    Actualment el Consorci ha implantat recollida selectiva amb contenidors de càrrega lateral a un total de 14 municipis i 3682 contenidors.