Acord per a comercialitzar el biometà del BioVO

El biometà produït en aquesta instal·lació serà injectat a la xarxa de distribució de gas natural

Obres de millora de la deixalleria de Canovelles

La instal.lació romandrà tancada del dijous 25 de maig fins al dilluns 31 de juliol

Nous vehicles per a la recollida selectiva

El servei de recollida selectiva que incorpora tres nous recol·lectors compactadors

Setmana Internacional del compost

Del 9 al 13 de maig la ciutadania que faci ús de les deixalleries podrà recollir compost gratuït