Àmbit territorial

L’àmbit territorial s’estén als següents municipis: