Recollida selectiva

La recollida selectiva consisteix a recollir diferenciadament diferents fraccions dels residus municipals amb la finalitat de poder-les reciclar. La recollida selectiva i el reciclatge permeten estalviar recursos escassos i part de l’energia necessària per a la fabricació dels productes a partir de matèries primeres verges.

L’aspecte bàsic de la recollida selectiva és la selecció que els ciutadans i els comerços realitzen dels productes recuperables i que, posteriorment, l’administració s’encarrega de gestionar.

Matèria orgànica
Envasos lleugers
Paper – cartró
Vidre
Resta

L’objectiu de la recollida selectiva és recollir segregadament els residus per possibilitar així el seu reciclatge i la fabricació de nous productes i evitar que es destinin a abocadors o incineradores. Això significa un estalvi energètic i de materials en comparació amb els requeriments que tindria la fabricació de productes partint de les matèries primeres originàries.

La recollida selectiva ha augmentat progressivament al llarg dels últims anys a la comarca (vegeu estadístiques).

En termes generals, els resultats de la recollida selectiva varien segons les característiques dels municipis, els models de recollida i les campanyes de comunicació desplegades. Així, els percentatges de recollida selectiva oscil·len entre més del 80% en les poblacions que obtenen els millors resultats i al voltant del 24% que presenten els municipis situats al vagó de cua.

Els materials recollits selectivament es destinen a processos de reciclatge i reutilització. Aquests materials generalment contenen una petita part de residus que no correspon a la fracció i se’ls anomena impropis. Així doncs, s’anomena recollida selectiva neta o recuperació a les fraccions recollides selectivament menys els impropis que continguin.