Benvinguda

A principis de l’any 1998 s’inicià el procediment per aprovar i constituir el Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental, amb l’aprovació dels seus estatuts, a instància del Consell Comarcal i 39 ajuntaments de la comarca, amb la finalitat de realitzar la creació, gestió i prestació de forma unificada de serveis i activitats d’interès comú en matèria de residus a la nostra comarca, i també gestionar, mitjançant delegació expressa dels seus membres, totes aquelles activitats i serveis vinculats amb el seu objecte i finalitats, que es recollien en l’article 1 dels estatuts.

El procés culminà, en la constitució del Consorci el 2 de juny de 1998 i la seva posterior inscripció en el Registre d’Entitats Locals de Catalunya, si bé altres ajuntaments s’incorporaren amb posterioritat.

Després d’aquests anys de funcionament del Consorci, a on l’accent s’ha posat especialment en l’execució d’obres d’infraestructura bàsica dels residus com la xarxa de deixalleries comarcal, la planta de transferència de la resta i la planta de digestió anaeròbica i de compostatge, el suport a les polítiques municipals de recollida selectiva, etc., arriba ara el repte d’assolir els objectius continguts en el nou model de la gestió dels residus establert per l’Agència de Residus de Catalunya.