Matèria orgànica

Què és la FORM?
És la Fracció Orgànica dels Residus Municipals fonamentalment constituïda per restes de menjar i restes vegetals de mida petita que poden ser recollides selectivament i susceptibles de degradar-se biològicament.

La FORM és la fracció més inestable dels residus municipals, degut al seu elevat contingut en aigua (al voltant del 80% en pes) i en matèria orgànica (hidrats de carboni, proteïnes i greixos). Aquestes restes orgàniques són fàcilment degradables pels microorganismes. Per això, és necessari que aquesta fracció es reculli i gestioni el més ràpidament possible, per tal d’evitar la generació de lixiviats i de males olors. La fracció orgànica té una densitat força elevada però variable (aproximadament 0,5-0,6 T/m3), la qual cosa fa que pesi molt i ocupi poc espai.

La FORM representa la fracció més important dels residus municipals. Aproximadament representa un 36 % en pes del total d’aquests residus, tot i que aquest valor varia per a cada ens local segons quines siguin les característiques socials, culturals, urbanístiques, territorials i econòmiques del municipi. En la generació de la FORM podem diferenciar clarament dos grups: Residus orgànics domèstics [FORM domèstica] És la FORM que generem a les nostres llars. La major part d’aquestes restes orgàniques es produeixen a la cuina, però també en altres indrets, com per exemple, al balcó, al terrat o al jardí, pel que fa a les petites restes vegetals.