La generació de residus baixa un 4,4% a l’àmbit del Consorci

28 de juliol de 2023

  • La recollida selectiva supera el 44% dels residus domèstics

 Del total dels residus municipals generats a l’àmbit del Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental, el 44,4% s’ha recollit selectivament, un 3,9% més que l’any anterior (42,7%), però per sota de la mitjana de Catalunya (45,3%) i lluny dels objectius de reciclatge establerts a la Directiva Marc de Residus de la UE (l’any 2020, els estats membres havien d’acomplir un objectiu de reciclatge del 50%; l’any 2025, aquest objectiu és del 55%; l’any 2030, del 60%, i l’any 2035, del 65%). A banda, l’any 2035, els estats membres no podran destinar a dipòsit controlat més d’un 10% dels residus municipals.

La quantitat de residus municipals generats el 2022 a l’àmbit del Consorci va ser de 183.744,97 tones, un 4,4% menys que l’any anterior (192.377,16 tones). En aquest sentit, la generació de residus domèstics per càpita també ha baixat poc més del 5% i s’ha situat en 1,21 kg/habitant/dia (442,99 Kg/hab/any), una vegada més per sota de la mitjana de Catalunya del darrer any que va ser d’1,35 kg per habitant i dia (492,63 Kg/hab/any).

Aquest any hi ha una novetat en la comptabilització de les dades i és que no s’han inclòs les runes d’origen domèstic, seguint la normativa de la Unió Europea. Si s’haguessin inclòs, com s’ha fet tradicionalment, el rati de recollida selectiva s’hauria incrementat fins al 47,3%. Les runes, doncs, independentment del seu origen, passen a comptabilitzar-se exclusivament en el balanç de residus de la construcció i demolició.

Fracció Recollida 2022 (t) Recollida 2021 (t) % variació                   2022-2021
Envasos lleugeres 10.029,11 9.251,68 8,4
Orgànica 24.428,97 23.300,42 4,8
Vidre 8.631,42 8.542,78 1
Paper-cartró 11.250,13 11.314,68 -0,5
Autocompostatge 395,10 379,60 -4
Poda i jardineria 4.565,60 5.786,41 -21
Deixalleries 22.411,43 23.625,94 -5,1
Resta 102.033,21 110.175,65 -8,9
Total 183.744,97 192.377,16 -4,4%

Les fraccions ordinàries que es recullen de forma selectiva (orgànica, vidre, envasos lleugers i paper-cartró) i que han crescut respecte l’any anterior són la d’envasos lleugers, que ho ha fet un 8,4%, seguida de l’orgànica, amb un percentatge d’augment del 4,8%, i el vidre (1%). La recollida selectiva de paper-cartró ha baixat un 0,5%, i els residus recollits a la xarxa de deixalleries ho han fet un 5%.

Pel que fa a la fracció resta (residus barrejats) ha disminuït un 8,9% respecte l’any anterior, amb un total de 102.033,21 tones recollides. Gairebé el 95,7% s’ha destinat a tractament mecànic biològic previ a la disposició final (97.694,87 tones); un 3,4% ha anat directament a valorització energètica (3.507,50 tones) i  el 0,9% restant (830,84 tones) a dipòsit controlat.

18 municipis compleixen amb el 50% de residus reciclats

El nombre de municipis que supera el 50% de la recollida selectiva ja és de 18 amb una població que representa el 25% del total (414.779 habitants). D’aquests, 3 se situen per sobre del 55%; 5 per sobre del 60%; 3 superen el 70%; i 4 estan per sobre del 80%.

Municipi R.S. / R.M. % total
Caldes de Montbui 52,47
Cardedeu 55,12
Castellcir 55,06
Castellterçol 63,24
Figaró-Montmany 57,23
Fogars de Montclús 53,92
Garriga, la 63,41
Granera 66,22
Lliçà de Vall 75,87
Llinars del Vallès 83,48
Martorelles 79,49
Montseny 61,73
Sant Antoni de Vilamajor 77,47
Sant Esteve de Palautordera 87,55
Sant Feliu de Codines 61,77
Sant Quirze Safaja 91,46
Santa Eulàlia de Ronçana 88,97
Santa Maria de Martorelles 81,33

Podeu consultar el detall de la recollida dels residus municipals de l’any 2022 al web http://estadistiques.arc.cat/ARC/