El Consorci rep una subvenció del programa BIOGÀS de l’IDAE

21 de juliol de 2023

Projecte finançat per la Unió Europea – NextGenerationEU en el marc del

Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència

El Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental ha rebut de l’Institut per a la Diversificació i l’Estalvi de l’Energia (IDAE) una subvenció de 2.503.750 euros, corresponent a la  “Primera Convocatòria del Programa d’incentius a projectes singulars d’instal·lacions de biogàs (Programa BIOGÀS)”, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PERTE) finançats per la Unió Europea-NextGenerationEU.

L’ajut atorgat per l’IDAE, correspon al 38,7% del cost total de les tres actuacions presentades pel Consorci, incloses en el Projecte d’ampliació i millora de la planta de tractament de la fracció orgànica del Centre Comarcal de Tractament de Residus del Vallès Oriental i cofinançades amb 3.960.604 euros, el 61,3%, per l’Agencia de Residus de Catalunya.

Amb un cost total de 6.464.354 euros, les actuacions subvencionades són: la instal·lació  de dos nous digestors per a la digestió anaeròbica (un de 4.500 m3 i un altre de 3.000 m3 de volum útil) que augmentaran la capacitat de tractament de la fracció orgànica i la generació de biogàs; la instal·lació d’una nova caldera de biogàs, de 2,5 MWth, per aprofitar tota l’energia tèrmica que generin els motors de cogeneració i cobrir les noves necessitats tèrmiques de la planta; i la instal·lació de 3 premses cargol per a la deshidratació e higienització del digest que permetran gestionar tot aquest material i aconseguir un producte final que podrà ser utilitzat en l’agricultura.

L’increment de producció de biogàs beneficiarà també en un futur immediat la planta d’upgrading o enriquiment que s’està construint dins el projecte BioVO, desenvolupat conjuntament amb el Consorci Besòs Tordera. L’objectiu d’aquest projecte és convertir el biogàs en biometà, un gas renovable, que serà injectat a la xarxa de gas natural i que també es podrà destinar a combustible per a vehicles.

El Programa BIOGÀS té com a objectiu el desenvolupament del biogàs per tal de contribuir a la millora de l’eficiència energètica i de la utilització d’energies renovables, i pretén assegurar la implementació de projectes singulars d’instal·lacions de biogàs en el menor termini possible mitjançant concurrència competitiva. Es van presentar 136 propostes, 75 de les quals han sigut aprovades, entre elles les presentades pel Consorci.