Joan Josep Galiano, nomenat vicepresident del Consorci

26 de setembre de 2023

    • Es prorroga el nomenament del gerent, Ignasi Valls, per un mandat més

    Dijous a la tarda es va celebrar el primer Consell Plenari després de la constitució de l’ens el passat 21 de setembre. A proposta del president, Pere Rodríguez, es va nomenar Joan Josep Galiano, alcalde de Bigues i Riells del Fai, vicepresident del Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental. Galiano substitueix en el càrrec José A. Montero, alcalde de Montornès del Vallès, que manté la seva representació com a membre del Consell Plenari de l’ens. En la sessió extraordinària urgent també es va acordar nomenar el president Pere Rodríguez, com a representant de l’ens al Consorci Besòs Tordera,  l’Assemblea General de l’Associació de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat i el Patronat de la Fundació Fòrum Ambiental.

    El Consell Plenari també va aprovar prorrogar el nomenament d’Ignasi Valls com a gerent del Consorci pe a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental, per un mandat més i el nomenament de la secretària, Elena Iserte.

    Durant la sessió també es va acordar la creació de la Comissió Especial de Comptes, el calendari de les sessions ordinàries, les assignacions econòmiques per assistència a les sessions dels òrgans de govern del Consorci, així com l’aprovació del compte general d’ingressos i despeses de l’exercici 2022.