El Consorci incorpora dos vehicles a la seva flota

Són dos recol·lectors compactadors amb elevador de càrrega i els més ràpids del mercat

El Consell Plenari aprova preus públics i taxes 2023

Les ordenances fiscal i preus públics s'aproven per 40 vots ponderats a favor i 4 abstencions.

29 d’octubre jornada de portes obertes

29 d’octubre jornada de portes obertes a la planta de digestió anaeròbica i de compostatge

Nous contenidors de vidre a Parets del Vallès

La càrrega lateral contribuirà a fer més eficient la recollida selectiva d’aquests residus