El Consell Plenari aprova els preus públic i taxes per a l’any 2023

24 d’octubre de 2022

El Consell Plenari del Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental, reunit dilluns 24  d’octubre, ha aprovat les ordenances fiscals que regularan l’any que ve els preus públics. S’han aprovat per 40 vots ponderats a favor i 4 abstencions.

Després de dos anys marcats per la gestió de la pandèmia, i la contenció de la despesa, l’any 2022 suma les conseqüències econòmiques i socials derivades de la situació inflacionista actual, sobretot en el preu de l’energia i del combustible. En aquest context, i donada la naturalesa associativa del Consorci i que la seva gestió durant els darrers anys ho permet, pel 2023 s’estableix, amb caràcter excepcional i extraordinari fixar uns preus públics per sota del cost dels serveis que marquen els seus estudis de costos, assenyala el president del Consorci, Albert Camps, qui també remarca que l’objectiu d’aquesta mesura, “que només afecta als preus públics que s’han vist incrementats per aquesta situació, és ajudar als ajuntaments consorciats i en definitiva, als ciutadans dels seus municipis, a pal·liar aquesta situació, que són els que han de repercutir els increments d’aquests costos”.

Els preus públics que no cobreix el cost dels serveis regulats a les tarifes són els que corresponen a l’ordenança 1, reguladora del preu públic del servei de deixalleries pels ajuntaments consorciats, que s’incrementa un 15%, nou punts per sota del cost del servei; a l’ordenança 2, reguladora del preu públic del servei de recollida selectiva, que passa del 21% inicial al 8,9% d’augment; i a l’ordenança 3, reguladora del preu públic del servei de tractament de la fracció orgànica pels ajuntaments consorciats, que limita l’augment al 6% en lloc del 20%. En aquesta última ordenança només fins a la forquilla de l’11% d’impropis.

Pel que fa a la resta d’ordenances, la 4, serveis de transferència de la resta, augmenta un 15%; la 5, serveis de transferència d’envasos, ho fa un 18%; la 6, servei de valorització de la resta, ho fa un 4%; i la 10, expedició de documents administratiu, ho fa un 11%. Es mantenen igual les ordenances 7, servei de venda de compost; la 8, servei de caracteritzacions; i la 9, corresponent a la quota per als municipis consorciats.