El Consorci i la UPC signen conveni

L'objectiu és fomentar la col·laboració en l’àmbit acadèmic, professional i de recerca

El Consorci signa conveni amb la UAB

El conveni entre el Consorci i la UAB fomenta la col·laboració en l’àmbit de la recerca i la docència

El Consorci presta el servei PaP a Cardedeu

Cardedeu va iniciar el dia 15 de juliol la recollida selectiva de residus porta a porta

Com obtenir hidrogen del biogàs i biometà

El Consorci i la UB signen conveni per desenvolupar el projecte de recerca i Doctorat Industrial