El Consorci i la UB estudien com obtenir hidrogen del biogàs i biometà

21 de juliol de 2022

  • Signen conveni per desenvolupar el projecte de recerca i Doctorat Industrial

El Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental i la Universitat de Barcelona han signat un conveni per al desenvolupament del projecte de recerca i de Doctorat Industrial “Obtenció foto-termo-catalítica d’hidro-gen verd a partir de biogàs i biometà. Disseny i preparació sostenible dels substrats”, que estudiarà i analitzarà el procés d’obtenció de gasos renovables a partir del tractament de residus orgànics.

El projecte pretén ajudar a aconseguir la independència dels combustibles fòssils explorant una nova solució basada en l’ús i transformació del biogàs i del biometà generat a partir de residus urbans o vegetals en hidrogen. L’objectiu final és aconseguir, mitjançant l’ús de la llum solar, els substrats foto-termo-catalítics que de forma eficaç i amb un balanç de carboni neutre o fins i tot negatiu, condueixi de manera eficient a l’obtenció d’hidrogen, un biocombustible que es pot emmagatzemar i alimentar sistemes en el camp del transport, l’energia i la industria.

El projecte de Tesi proposat, que realitzarà un doctorand/a que serà contractat pel Consorci i que es desenvoluparà en un període de 3 anys, està validat per la Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat Electroquímica. Ciència i Tecnologia, i s’ajusta a la directriu de Transició Ecològica, ja que la proposta se centra principalment en el desenvolupament de foto-termo-catalitzadors sostenibles i eficients per a l’obtenció d’hidrogen a partir de biogàs i biometà, utilitzant la llum solar com a font d’energia. Destaca també per ser altament multidisciplinari, ja que es  basa en conceptes avançats d’electroquímica, nano-fototònica, catàlisis i nano-fabricació, a més de disciplines de química orgànica, enginyeria i ecologia.

Estarà dirigit per un equip de tres persones, dues de les quals representen l’entorn acadèmic: Elvira Gómez, Professora Catedràtica d’Universitat, Secció de Química Física del Departament de Ciència de Materials i Química Física de la UB; Albert Serrà, Professor Lector, Secció de Química Física de la UB. Departament de Ciència de Materials i Química i Física; i la tercera de l’empresa, representat per la Doctora PhD Programme in Environmental Science and Technology, i directora de l’Àrea de Tractament del Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental, Vanessa Abad. La col·laboració entre tots ells garantirà una comunicació fluida i eficient per dissenyar i optimitzar el prototip foto-termo-catalític solar.