El Consorci signa conveni amb la UAB

21 de juliol de 2022

El Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental ha signat un nou conveni amb la Universitat Autònoma de Barcelona per fomentar la col·laboració en l’àmbit de recerca,  docència i desenvolupament tecnològic en matèria d’interès comú per a les dues institucions.

Amb una durada de 4 anys, prorrogables per períodes iguals successius (fins com a màxim de 8 anys), aquest acord promourà la realització de proves pilot a les instal·lacions del Consorci i la participació conjunta en projectes europeus. També fomentarà l’intercanvi de professionals, professors i alumnes així com l’intercanvi d’informació sobre temes d’investigació, llibres, publicacions i altres materials d’interès.  Amb aquest acord també es fixes les bases per a la realització de pràctiques de final de màster (TFM) i de final de grau (TFG) a les instal·lacions del Consorci.

Un dels objectius és contribuir a generar debat i intercanvi d’experiències sobre tots aquells temes que puguin beneficiar a aquestes institucions, per això la signatura d’aquest conveni ratifica la  participació de la Universitat Autònoma de Barcelona en dos dels projectes més destacats del Consorci: Bioenergy Vallès Oriental, un projecte innovador que promou, mitjançant l’ampliació de la planta de digestió anaeròbica i de compostatge, la bioenergia i la mobilitat sostenible; i BioVO, participat també pel Consorci Besòs Tordera, que se centra en la  implementació d’una futura planta d’enriquiment i injecció de biogàs a la xarxa gasista (upgrading) per a l’aprofitament del biogàs generat per les dues entitats per a usos més eficients i de futur.

D’altra banda, la participació de la Universitat Autònoma de Barcelona i el Parc de Recerca UAB, en el Projecte d’especialització i competitivitat territorial (PECT), “HubB30”, més enllà de la circularitat”, integrat també per Esade, Eurecat, i l’Associació Àmbit B30 i amb la col·laboració dels ajuntaments de Cerdanyola del Vallès i Mollet del Vallès, articularà una xarxa de laboratoris en e l territori que constituiran la matriu a partir de la qual comença la transformació cap a un ecosistema sostenible de recerca i innovació. En aquests labs es coordinaran els processos participatius i de co-creació per a la identificació́ de reptes. També es dissenyarà la metodologia, l’estructura òptima i els espais per implementar un nou model d’interacció entre els diferents actors de la Quàdruple Hèlix (universitat i centres de recerca, administracions, empreses i ciutadania) i els processos d’innovació oberts.