La fertilització orgànica amb compost

La jornada està adreçada bàsicament al sector agrari, potencial receptor d’aquest recurs (compost)

Compost gratuït a la xarxa de deixalleries

Forma part de les accions de la Setmana Internacional del Compost (#ICAW2022)
Presentació BioVO

BioVO projecte conjunt del CGRVO i el CBT

Es generarà biometà, un gas renovable, a través de l’aprofitament de part del biogàs

Nova edició DeixaLlibres – Sant Jordi 2022

Campanya per a la recuperació de llibres usats a la xarxa comarcal de deixalleries