Les deixalleries distribuiran compost gratuït per a horts i jardins

28 d’abril de 2022

  • Del 2 al 7 de maig – Forma part de les accions de la Setmana Internacional del Compost (#ICAW2022)

El Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental ofereix del 2 al 7 de maig la possibilitat d’aconseguir fins a 50 litres de compost per persona a totes les deixalleries (equivalent a dues galledes). Forma part de les accions incloses en la Setmana Internacional del Compost que se celebra de l’1 al 7 de maig (#ICAW2022), i el lema és: “El compost: Per a la regeneració del sòl”.

L’aplicació de compost incrementa la salut del sòl, donant lloc a cultius més sans i rics en nutrients. Gràcies a la matèria orgànica que aporta, es beneficia la regeneració del sòl i s’incrementa el segrest de carboni. El cicle de la matèria orgànica i l’aplicació al sòl del compost afavoreixen l’economia circular i la lluita contra el canvi climàtic.

Amb aquesta mesura i sota la marca COMPOSTVO es vol fomentar l’ús del compost provinent de la recollida selectiva de la fracció orgànica i recompensar la ciutadania el seu esforç per separar la matèria orgànica a casa de forma correcta facilitant així que se’n pugui obtenir compost i biogàs.

Les característiques físiques, químiques i biològiques del compost procedent de la planta de digestió anaeròbica i de compostatge de Granollers, on es tracta la matèria orgànica que es recull de forma separada al Vallès Oriental, al Maresme i a alguns municipis del  Moianès, permeten que aquest producte pugui ser utilitzat en diversos àmbits i activitats obtenint resultats molt positius:

  • Com a adob natural en agricultura (cereals, horta, fructicultura, vinya, …).
  • Com a fertilitzant en tasques de jardineria i en la formulació de substrats.
    · Com a restauració de sòls degradats en projectes d’obra pública (clausura d’abocadors, regeneració de talussos, …) o en restauració d’activitats extractives.
 Com utilitzar el compost:

 Com a compost de classe II, és un producte apte per a la seva utilització com a esmena en sòls, esmena orgànica de terra vegetal d’obra, esmena orgànica per a plantació de clots i rases així com per a certs enceballs i esmena orgànica per a recuperació de sòls degradats.

-Parterres de flor: el compost s’ha d’aplicar uniformement a tota la superfície de l’àrea tractada, amb una capa de gruix de 25-50 mm (2,5-5,0 m3/100 m2) o una proporció de sòl i compost 3:1 (v/v). Posteriorment el compost s’ha d’incorporar a una profunditat mínima de 150 mm. En cas de dubte, cal seguir les NTJ 05T (2010).

-Testos i jardineres: barrejat amb aigua, serà de fàcil assimilació per a les plantes. Per preparar un terreny on plantar.

-Formant una capa superficial d’uns 3 cm: com a substrat de plantació.

-Per a jardineres, testos i escocells d’arbres i arbustos: barrejat a parts iguals amb terra.

– Com a fertilitzant d’hort o de gespa. Escampant una capa d’1 cm.