Jornada tècnica: la fertilització orgànica amb compost

29 d’abril de 2022

El Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Orienta acull, el pròxim 5 d’abril i en el marc de les actuacions de la Setmana Internacional del Compost ICAW22, la jornada tècnica: la fertilització orgànica amb compost.

Organitzada per l’Agència de Residus de Catalunya, està adreçada bàsicament al sector agrari potencial receptor d’aquest recurs (compost) obtingut a partir de residus orgànics, on s’explicarà els beneficis de la utilització del compost i de la fertilització orgànica. També s’inclourà una visita a la planta de digestió anaeròbica i de compostatge, una sessió pràctica on es mostraran i s’interaccionarà amb diferents tipologies de composts produïts al Vallès Oriental i comarques veïnes.

El compost com a fertilitzant orgànic aporta una sèrie de beneficis al sòl i als cultius, com l’increment de la seva capacitat de retenir aigua i nutrients. Aquesta aportació de matèria orgànica millora la fertilitat i l’estructura del sòl, contribuint a la prevenció de l’erosió i la seva degradació i a la mitigació del canvi climàtic.