La recollida selectiva supera el 44%

La recollida selectiva de residus municipals del 2020 supera el 44% La recollida selectiva...

Nou vehicle recol·lector compactador

Nou  recol·lector compactador bicompartimentat de càrrega posterior