Més serveis a la Roca del Vallès

El Consorci i l’ajuntament de la Roca del Vallès signen un conveni per a la recollida de residus

Conveni amb l’ajuntament de la Roca del Vallès

El conveni inclou la recollida selectiva de les fraccions orgànica, resta i voluminosos

El Consorci amb l’esport femení

L’objectiu es implementar i impulsar polítiques públiques d’igualtat en l’àmbit de l’esport i dels residus