El Consorci i l’ajuntament de la Roca del Vallès signen un conveni per a la recollida de residus

14 de gener de 2022

El servei s’iniciarà el proper dilluns 17 de gener

El Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental i l’ajuntament de la Roca del Vallès han signat un conveni per a la recollida de les fraccions orgànica i resta, inclosos els residus d’aquestes fraccions que es generin en esdeveniments festius o culturals de caràcter municipal. També gestionarà els residus procedents de la neteja dels mercats de la Roca i de la Torreta, la fracció de voluminosos, sota comanda, i la caixa de voluminosos i de runa de la Unitat de Serveis Municipals.

Amb aquest servei, que presta el Consorci mitjançant la seva empresa pública Serveis Ambientals del Vallès Oriental, SA, i que s’inicia el proper dilluns 17 de gener, la recollida de la fracció orgànica es realitzarà 3 cops a la setmana, dimarts, dijous i dissabte, a tots els nuclis de població: la Roca Centre, la Torreta, la Roca 2, Santa Agnès de Malanyanes, Sant Carles, la Pineda i Can Colet. La fracció resta es recollirà de dilluns a dissabte: dilluns, dimecres i divendres a tot el municipi (excepte a Can Mònaco que només es recollirà dilluns), i dimarts, dijous i dissabte a la Roca Centre, la Torreta, la Roca 2, Santa Agnès de Malanyanes, Sant Carles, la Pineda i Can Colet.

El conveni, també preveu la neteja interior i exterior dels contenidors de resta i d’orgànica: 16 vegades l’any l’exterior 2 vegades l’interior. El municipi disposa de 350 contenidors de 1.100 litres per a la recollida de la resta, i 200 unitats, de 360 litres, per a la recollida de la fracció orgànica.