Entrades

El Consell Plenari aprova preus públics i taxes 2023

Les ordenances fiscal i preus públics s'aproven per 40 vots ponderats a favor i 4 abstencions.

El Consorci presta el servei PaP a Cardedeu

Cardedeu va iniciar el dia 15 de juliol la recollida selectiva de residus porta a porta