Entrades

Conveni amb l’ajuntament de la Roca del Vallès

El conveni inclou la recollida selectiva de les fraccions orgànica, resta i voluminosos

Conveni de cooperació entre Consorci i UAB

Per a la realització de pràctiques acadèmiques externes i/o treballs de fi de grau.