El Consorci i la UAB signen un conveni de cooperació educativa

22 de març de 2021

El Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental i la Universitat Autònoma de Barcelona han signat un conveni marc de col·laboració educativa per a la realització de pràctiques acadèmiques externes i/o treballs de fi de grau.

Aquest conveni, un pas més en la col·laboració que ja existeix  entre ambdues entitats, s’inicia amb un estudi sobre la petjada de carboni que generen la xarxa de deixalleries, els diferents models de de recollida selectiva implantats a l’àmbit del Consorci, la planta de tractament de la fracció orgànica i la de transferència de la fracció resta.

Quatre estudiats de grau de Ciències Ambientals de la Facultat de Ciències de la UAB realitzen del 22 de març fins al 30 de juny, aquest estudi i la comparativa amb l’escenari de futur marcat, entre d’altres elements, per l’evolució del model de deixalleries, que donarà prioritat a la reutilització en el marc de l’economia circular, la descarbonització de la flota de vehicles, i l’ampliació i millora de la planta de digestió anaeròbica, així com el foment de les energies renovables.

Aquest estudi també ens permetrà recollir indicadors per la millora en la gestió dels residus domèstics generats i avançar en la definició d’estratègies sostenibles de gestió de residus.