Augmenta un 2% les tones de matèria orgànica entrades a la planta

18 de març de 2021

Al llarg de l’any 2020 el Consorci ha gestionat 52.893,11 tones de matèria orgànica a la planta de digestió anaeròbica i de compostatge, més d’un 2% que durant l’any anterior (51.806,84 tones).

De les 52.893,11 tones de matèria orgànica gestionades al Centre Comarcal de Tractament de Residus del Vallès Oriental, 23.952,95 tones corresponen als municipis consorciats, quantitat que representa el 45,28% del total i un creixement del 7,23% respecte l’any anterior (22.338,61 tones). Les 28.940,16 tones restants, el 54,72% del total, corresponen a la matèria orgànica provinent dels municipis del Maresme (27.230,52 tones) i a la dels no consorciats (1709,64 tones).

Dades fracció orgànica
Residu 2020 (Tn) 2019 (Tn)  (%)
Municipis consorciats 23.952,95 22.338,61 7,23
Maresme 27.230,52 27990,85 -2,72
No consorciats 1709,64 1.477,38 15,72
TOTAL 52893,11 51806,84 2,09