El Consorci reduirà en 10 anys un 50% la petjada de carboni

23 de juliol de 2021

La petjada de carboni del Consorci, es veurà reduïda de manera considerable gràcies a l’aplicació de les mesures de prevenció i mitigació del pla de millora que s’implementarà al llarg dels propers 10 anys. Aquesta és la conclusió principal a la que ha arribat l’estudi de fi de Grau en Ciències Ambientals realitzat per quatre estudiats de la Facultat de Ciències Ambientals de la Universitat Autònoma de Barcelona entre el 22 de març i el 30 de juny.

L’estudi, que ha analitzat mitjançant el sistema de mesura i avançament de la producció (SIMAPRO) la petjada de carboni actual i l’estimació de la petjada de carboni esperada a l’any 2030, on l’escenari de futur està marcat, entre d’altres elements, per l’evolució del model de deixalleries, que donarà prioritat a la reutilització en el marc de l’economia circular, la utilització de GNC i/o biometà en la flota de vehicles, i l’ampliació i millora de la planta de digestió anaeròbica apostant pel foment de les energies renovables, ha confirmat que “la petjada de carboni de l’any 2030 si el pla de millora s’aplica sense imprevistos, es reduirà aproximadament un 50%, passant dels 8.99×106 Kg CO2 actuals a los 5,06×106 Kg CO2”.

En aquesta futura reducció de la petjada de carboni seran claus: la reducció de l’energia consumida gràcies a l’auto abastiment de la planta de digestió anaeròbica i de compostatge amb l’energia elèctrica produïda per la cogeneració del biogàs; la reducció de les emissions que comporta la transició energètica que fomenta l’ús de combustibles alternatius com el Gas Natural Comprimit (GNC) en la flota de vehicles en substitució dels que consumeixen gasoil, l’ús del biogàs per produir biometà per injectar a xarxa o per ús vehicular, l’ús de plaques solars fotovoltaiques i l’increment de l’eficiència en els processos.

Aquest estudi s’emmarca en el conveni marc de col·laboració educativa per a la realització de pràctiques acadèmiques externes i/o treballs de fi de grau signat entre el Consorci i la Universitat Autònoma de Barcelona.