Jornada de formació per al personal de la xarxa de deixalleries

17 de novembre de 2021

La formació del personal responsable de la xarxa de deixalleries gestionada per l’empresa pública Serveis Ambientals del Vallès Oriental, és essencial per al bon funcionament d’aquestes instal·lacions ja que aquest equip és l’encarregat del manteniment diari, dels registres, de la correcta separació dels residus…

La jornada, celebrada el 17 de novembre, ha tingut com objectiu la preparació per a la reutilització de residus d’aparells elèctrics i electrònics (RAEE), formació impartida per l’Agència de Residus de Catalunya. També s’ha tractat sobre l’operativa diària de les deixalleries com la seguretat, la logística de les caixes, l’atenció a l’usuari, o les ordenances, així com sobre l’adquisició dels coneixements bàsics per poder respondre a la majoria de situacions o incidències i posar al dia a la plantilla de les novetats de la xarxa i de la gestió dels residus, ja que és un camp en constant moviment i evolució.

La jornada s’ha complementat amb la visita  a una de les instal.lacions i amb material escrit amb informacions bàsiques i necessàries que serveixen de suport diari als encarregats de les deixalleries.