Acord per a comercialitzar el biometà del BioVO

El biometà produït en aquesta instal·lació serà injectat a la xarxa de distribució de gas natural

Obres de millora de la deixalleria de Canovelles

La instal.lació romandrà tancada del dijous 25 de maig fins al dilluns 31 de juliol