Signat el protocol de col·laboració per a la comercialització del biometà del BioVO

30 de maig de 2023

El Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental, el Consorci Besòs Tordera, la UTE Upgrading Granollers i Naturgy han signat aquest migdia el protocol de col·laboració per a la comercialització del biometà del BioVO

Aquesta instal·lació convertirà el biogàs excedentari de la Planta de Digestió Anaeròbica i de Compostatge i de l’EDAR Granollers en biometà, un gas renovable que serà injectat a la xarxa de distribució de gas natural

El president del Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental, Albert Camps; el gerent del Consorci Besòs Tordera, Albert Solà; el gerent de la UTE Upgrading Granollers, Francesc Roca, i la directora de Nous Negocis de Naturgy, Silvia Sanjoaquín, han signat aquest migdia l’acord de col·laboració per a la comercialització del biometà que es generarà amb la posada en marxa del projecte BioVO, que estan desenvolupant de manera conjunta ambdós Consorcis.

L’acte ha tingut lloc a les instal·lacions de la planta d’upgrading que s’està acabant de construir al polígon industrial El Raiguer (Granollers), justament en uns terrenys adjacents a la Planta de Digestió Anaeròbica i de Compostatge i l’estació depuradora d’aigües residuals (EDAR) Granollers, i que es preveu que entri en funcionament durant el pròxim mes de juliol.

L’objectiu del BioVO és la generació de biometà, un gas renovable, a través de l’aprofitament de part del biogàs que es genera en els processos de tractament a la Planta de Digestió Anaeròbica i de Compostatge del Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental i a l’EDAR Granollers del Consorci Besòs Tordera. Aquesta planta d’upgrading és la que permetrà un major aprofitament del potencial energètic del biogàs, convertint-lo en biometà.

Mitjançant aquest acord, Naturgy garantiza la compra de fins a 22 GWh de biometà durant un any prorrogable, i es consolida així com un dels principals impulsors d’aquest gas renovable en el mercat espanyol.

La directora de Nous Negocis de Naturgy, Silvia Sanjoaquín, ha destacat la importància tant del contracte de compra del biometà com del protocol d’impuls d’aquest gas renovable. “El nostre suport al projecte BioVO amb la compra del biometà que produirà a partir d’enguany, demostra el compromís de la nostra companyia amb la descarbonització, no només mitjançant els nostres projectes propis, sinó també amb aliances amb altres agents necessaris dins el cicle de producció de gasos renovables”, ha matisat.

El gerent de la UTE Upgrading, Francesc Roca, ha subratllat que “el projecte comportarà un canvi de paradigma en el concepte d’autosuficiència de les plantes depuradores i de digestió anaeròbica i de compostatge, ja que s’incrementarà la seva capacitat de producció d’energia malgrat la reducció de la seva ràtio d’autoconsum”.

Per la seva banda, el gerent del Consorci, Albert Solà, ha destacat la importància en aquest projecte de la suma de col·laboracions i del treball conjunt del món públic i privat. “Si no hagués estat pel treball conjunt dels dos Consorcis, aquest projecte no hauria estat possible, i ara amb aquesta signatura, sumem la col·laboració d’empreses, com són Facsa i Transparenta a través de la UTE, amb Naturgy, i que suposa el tancament del cercle de l’economia circular amb la injecció a xarxa del biometà que generarem”, ha puntualitzat.

“Aquest és un gran projecte possible gràcies al compromís col·lectiu, que ha estat concebut per optimitzar la gestió de residus orgànics provinents de la recollida selectiva i els fangs de depuradora. BioVO ens permetrà disminuir la dependència energètica, facilitar el compliment de les noves normes europees i ajudar a descarbonitzar la indústria, les llars i la mobilitat, amb la reducció de l’empremta de carboni de gasos d’efecte hivernacle”, ha explicat Albert Camps, president del Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental.

La instal·lació, que ja està molt avançada, comptarà amb una planta de neteja i de purificació de biogàs, mitjançant la tecnologia de membranes; un gasòmetre amb capacitat per a 1.000 m3 i un mòdul d’injecció de biometà a la xarxa de gas natural. La proximitat entre ambdues instal·lacions i amb el punt d’injecció del biometà permet dur a terme aquest projecte i aprofitar al màxim els recursos generats, disminuint alhora l’empremta a l’atmosfera de carboni. El projecte preveu una capacitat inicial de tractament de 500 Nm3/h (amb possible ampliació a 1.000 Nm3/h) de biogàs, amb una eficiència de recuperació de metà del 99,65% i una producció inicial de biometà de 337 Nm3/h.

El biometà és una atractiva alternativa als combustibles fòssils, ja que es pot barrejar amb el gas natural i injectar directament als gasoductes convencionals, o utilitzar-lo com a biocombustible per a mitjans de transport.

El projecte, amb un cost previst de 2.775.000 euros, ha rebut una subvenció d’1.012.944,76 euros per part de l’Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) a través dels Fons Europeus de Desenvolupament Regional de la Unió Europea (FEDER) en tractar-se d’una iniciativa que afavoreix una economia baixa en carboni i, per tant, un creixement sostenible. La resta va a càrrec dels dos consorcis.