Contenidors intel·ligents a Montmeló

El sistema s'instal.la als contenidors de les fraccions d’envasos lleugers, resta i matèria orgànica