Torna als carrers la campanya Aquí no llencem res!

21 de novembre de 2021

El Consorci torna a posar en marxa demà dimarts 23 de novembre la campanya de comunicació i divulgació Aquí no llencem res! Aquí ho reciclem tot! amb l’objectiu de reduir el volum de residus que no es separen correctament i que van a parar al contenidor de la resta i podrien ser valoritzables si es dipositessin en el contenidor corresponent.

 Fins a final d’any dos equips d’informadors/es recorreran els municipis consorciats per  informar als ciutadans sobre com poden contribuir a augmentar l’índex de reciclatge i demanar-los que separin correctament els residus a casa, millorant la qualitat de la recollida selectiva, acció que té una conseqüència directa en l’eficiència del reciclatge.

Què hi ha a la fracció resta?

Per fomentar el reciclatge i la prevenció de residus també es realitzaran 4 caracteritzacions de residus a diferents municipis (Granollers, Caldes de Montbui, Sant Fost de Campsentelles i Santa Maria de Palautordera).

Aquesta acció permet analitzar el contingut d’una mostra de bosses d’escombraries de contenidors de la fracció resta per tal de conscienciar sobre el fet que la majoria de residus que van a parar a aquest contenidor són recuperables, ja siguin compostables, reutilitzables o reciclables i que, per tant, haurien de dipositar-se en altres contenidors.

Durant la caracterització, els participants separen els residus en 4 categories (evitables, compostables, reciclables i resta) també es diferencien segons el tipus de residu: resta, matèria orgànica, paper i cartró, envasos lleugers i vidre. Aquesta diferenciació per material ens permet estimar les emissions de GEH que es podrien evitar separant correctament els residus caracteritzats.

Lluny dels objectius europeus

La recollida selectiva de residus a l’àmbit del Consorci, se situa en el 44,4% (any 2020), per sota de la mitjana de Catalunya  (46%) i lluny dels objectius europeus que marquen que per a l’any 2020 els residus correctament segregats havien de suposar un 50% del total generat, i dels catalans que són encara més exigents establint com a objectiu un 60%.

Per assolir aquests objectiu actuacions com aquesta són molt important, ja que incideixen en la millorar la recollida selectiva, la participació dels comerços, serveis i ciutadania en la prevenció de residus i la recollida selectiva de les fraccions valoritzables.