Entrades

Conveni amb el CREAF i l’ARC per crear tecnosols

El Consorci aportarà compost i digestat provinent de la fracció orgànica recollida selectivament