BioEnergyVO posa en marxa la planta de transferència

11 de març de 2024

El projecte BioEnergy Vallès Oriental tanca avui la primera fase amb la posada en marxa de la nova planta de transferència de la fracció resta i envasos lleugers.  En concret, els equipaments que s’han posat en marxa amb la recepció parcial de les obres són:

 • L’edifici de descàrrega i recepció de residus que inicialment rebran la fracció resta i la d’envasos lleugers, en fossats independents per a cada tipologia de residu.
 • Dos ponts-grua amb pop electro-hidràulic per a l’alimentació dels residus emmagatzemats en els corresponents fossats a les tres tremuges de transferència, que seran operats per un gruista des de la cabina ubicada en l’edifici de fossats.
  • L’edifici de descàrrega i recepció de residus que inicialment rebran la fracció resta i la d’envasos lleugers, en fossats independents per a cada tipologia de residu.
  • Dos ponts-grua amb pop electro-hidràulic per a l’alimentació dels residus emmagatzemats en els corresponents fossats a les tres tremuges de transferència, que seran operats per un gruista des de la cabina ubicada en l’edifici de fossats.
  • Una compactadora estàtica per a la transferència de la fracció d’envasos lleugers amb una tremuja d’alimentació, sistema d’aproximació i amarratge de contenidors i taula de translació de contenidors amb 5 posicions i 3 contenidors.
  • La transferència de la fracció resta es realitzarà mitjançant l’alimentació a dues tremuges de càrrega directament sobre semiremolcs tipus fons mòbil.Una compactadora estàtica per a la transferència de la fracció d’enEl projecte BioEnergy Vallès Oriental tanca avui la primera fase amb la posada en marxa de la nova planta de transferència de la fracció resta i envasos lleugers.  En concret, els equipaments que s’han posat en marxa amb la recepció parcial de les obres són:

  La finalitat de la planta de transferència és la de disminuir els costos de transport dels residus fins al seu destí utilitzant equips d’emmagatzematge, compactació i transport de gran capacitat, així com minimitzar l’impacte mediambiental que resulta de transportar aquestes fraccions als recuperadors/recicladors finals en petits camions en comptes de fer-ho amb transports de gran tonatge.

  BioEnergy Vallès Oriental

  Les obres d’ampliació i millora de la Planta de digestió anaeròbica i de compostatge del Consorci per a la Gestió de Residus del Vallès Oriental iniciades al gener de 2023 avancen amb la previsió que estigui en ple funcionament al segon semestre del 2025. El projecte BioEnergy Vallès Oriental, pretén perfeccionar i ser més eficients en el tractament de la fracció orgànica. La intenció és treure un major profit d’aquest residu per generar compost de molt bona qualitat i continuar apostant pel procés de digestió anaeròbia per produir biogàs i biometà. Aquesta instal·lació també seguirà produint energia elèctrica, com ja es fa actualment amb els motors de cogeneració. També produirà energia tèrmica, és a dir, calor per tal d’aprofitar els mateixos processos industrials, com l’assecatge tèrmic, entre d’altres.

  El projecte consta de dues fases. La primera permetrà passar del tractament de 54.000 tones anuals de residu orgànic fins a les 80.000 tones. La segona fase, que preveu el tractament de 100.000 tones, inclourà una gasinera per a abastir BioCNG com a carburant als camions de recollida de residus, així com, a transport urbà, interurbà i pesat.

  El cost de construcció és de 59.654.462 d’euros, finançats principalment per l’Agència de Residus de Catalunya i la Generalitat de Catalunya (50.394339 euros IVA inclòs). També compta amb subvencions per part de l’IDAE (2.503.750 euros) i dels fons Next Generation Catalunya (1.429.633 euros). A aquestes subvencions també cal afegir la que va rebre per part de l’Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) a través dels Fons Europeus de Desenvolupament Regional de la Unió Europea (FEDER) d’1.012.945 euros el projecte conjunt amb el Consorci Besòs Tordera, BioVO, d’enriquiment del biogàs excedentari procedent de la planta de digestió anaeròbica i de compostatge i de l’EDAR Granollers. La resta va a càrrec del Consorci.