El Consorci va repartir més de 14 tones de compost entre els usuaris de les deixalleries

02 de juny de 2022

Durat la Setmana Internacional del Compost, celebrada de l’1 al 7 de maig, el Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental va repartir més de 14 tones de compost entre els més de 600 usuaris de la xarxa comarcal de deixalleries que van participar en aquesta campanya.

Amb aquesta actuació i sota la marca COMPOSTVO es vol fomentar l’ús del compost provinent de la recollida selectiva de la fracció orgànica i recompensar la ciutadania el seu esforç per separar la matèria orgànica a casa de forma correcta facilitant així que se’n pugui obtenir compost i biogàs.

Les característiques físiques, químiques i biològiques del compost procedent de la planta de digestió anaeròbica i de compostatge de Granollers, on es tracta la matèria orgànica que es recull de forma separada al Vallès Oriental, al Maresme i a alguns municipis del  Moianès, permeten que aquest producte pugui ser utilitzat en diversos àmbits i activitats obtenint resultats molt positius:

  • Com a adob natural en agricultura (cereals, horta, fructicultura, vinya, …).
  • Com a fertilitzant en tasques de jardineria i en la formulació de substrats.
    · Com a restauració de sòls degradats en projectes d’obra pública (clausura d’abocadors, regeneració de talussos, …) o en restauració d’activitats extractives.

El compost com a fertilitzant orgànic aporta una sèrie de beneficis al sòl i als cultius, com l’increment de la seva capacitat de retenir aigua i nutrients. Aquesta aportació de matèria orgànica millora la fertilitat i l’estructura del sòl, contribuint a la prevenció de l’erosió i la seva degradació i a la mitigació del canvi climàtic.

Com utilitzar el compost:

Com a compost de classe B, és un producte apte per a la seva utilització com a esmena en sòls, esmena orgànica de terra vegetal d’obra, esmena orgànica per a plantació de clots i rases així com per a certs enceballs i esmena orgànica per a recuperació de sòls degradats.

·         Parterres de flor: el compost s’ha d’aplicar uniformement a tota la superfície de l’àrea tractada, amb una capa de gruix de 25-50 mm (2,5-5,0 m3/100 m2) o una proporció de sòl i compost 3:1 (v/v). Posteriorment el compost s’ha d’incorporar a una profunditat mínima de 150 mm. En cas de dubte, cal seguir les NTJ 05T (2010).

·         Testos i jardineres: barrejat amb aigua, serà de fàcil assimilació per a les plantes. Per preparar un terreny on plantar.

·         Formant una capa superficial d’uns 3 cm: com a substrat de plantació.

·         Per a jardineres, testos i escocells d’arbres i arbustos: barrejat a parts iguals amb terra.

·         Com a fertilitzant d’hort o de gespa. Escampant una capa d’1 cm.