Pere Rodríguez, nou president del Consorci

Constitució del Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental de la 8a legislatura