Del 20 al 28 de novembre EWWR a les deixalleries

La xarxa de deixalleries acull accions de sensibilització sobre la prevenció de residus

Formació per al personal de la xarxa de deixalleries

L'objectiu és la preparació per a la reutilització de residus d'aparells elèctrics i electrònics (RAEE)