Entrades

Primera pedra de la planta d’upgrading

Aquesta instal·lació convertirà el biogàs excedentari en biometà, un gas renovable