El Consorci s’incorpora al grup de treball ESGREM

10 de març de 2023

  • És un grup de treball coordinat per la Fundació Fòrum Ambiental i format per consorcis, mancomunitats, comarques, consells insulars, diputacions i àrees metropolitanes de tot Espanya.

ESGREM (Ens Supramunicipals per a la Gestió dels Residus Municipals) està format per 46 entitats supramunicipals, que donen servei a més de 21 milions de ciutadans de tota la geografia espanyola i busquen potenciar i formalitzar la cooperació i la coordinació dels seus membres, compartint el coneixement i l’experiència acumulada en la gestió dels residus per accelerar el camí de la sostenibilitat a la seva activitat.

Coordinat per la Fundació Fòrum Ambiental, la missió fonamental d’ESGREM és accelerar la transició cap a una gestió sostenible dels recursos municipals amb criteris de circularitat i contribuir així de manera més eficient a la protecció del clima i tots els objectius europeus vinculats amb aquesta activitat.

El naixement d’ESGREM

Fa uns anys algunes entitats públiques de l’àmbit de la gestió de residus municipals havien constituït un grup informal de discussió, amb la participació de la Fundació Fòrum Ambiental, per intercanviar opinions i debatre criteris d’actuació i delimitat inicialment a l’àmbit de Catalunya. En vista del diagnòstic es va constatar que les entitats supramunicipals tenen una posició privilegiada per participar en àmbits de debat i decisió i aportar propostes i solucions efectives. Això va fer que es decidís constituir i ampliar el grup a l’àmbit espanyol, donant lloc a l’actual ESGREM.

Línies estratègiques:

o Coordinar una col·laboració territorial i interterritorial més gran, per aconseguir sinergies operatives i en l’aplicació d’instruments de promoció i control.

o Compartir, elaborar i difondre experiències i coneixements mitjançant publicacions, jornades, congressos, etc.

o Representar l’àmbit local per canalitzar les opinions posicionaments i actuacions davant de les administracions públiques competents tant a Espanya com a la UE.

o Assistir a les entitats locals per augmentar els nivells de servei en termes d’economia circular i de salut pública, en particular en la gestió de residus municipals i de residus sanitaris.

o Complementar la comunicació a la ciutadania cap a la corresponsabilització en la gestió sostenible dels residus municipals.