Foment de la recollida selectiva de l’oli de cuina usat

30 de març de 2023

  • A partir del 5 d’abril i fins a esgotar existència s’entregarà un embut a tots els usuaris/es de les deixalleries que portin oli

El Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental inicia el proper 5 d’abril una campanya de sensibilització ciutadana per fomentar la recollida selectiva de l’oli de cuina usat a les llars, i proporcionarà als usuaris/es que portin oli a la deixalleria un embut per facilitar-ne la recollida.

Com recollir l’oli usat

L’oli de cuina usat es pot recollir i emmagatzemar dins d’ampolles de plàstic, ja siguin ampolles d’aigua o de refresc i una vegada plenes portar-les a la deixalleria o bé a qualsevol dels contenidors  destinats a la recollida d’aquest residu.

L’embut que s’entrega disposa d’un adaptador per poder enroscar-lo a qualsevol tipus d’ampolla de plàstic d’1,5 – 2 litres, evitant així que se’n vessi cap gota i fent senzilla la deposició de l’oli. El tap de l’ampolla es pot guardar en la subjecció que hi ha sota la tapa del mateix embut.

Quan l’oli sigui fred es pot abocar a l’ampolla amb l’ajuda de l’embut. També es pot abocar l’oli de les llaunes i pots de conserva.

Si separem correctament l’oli contribuïm a:

Reduir la contaminació de l’aigua.

Reciclar l’oli, produint biodièsel i glicerina, que és la base de l’alimentació animal, els sabons i els productes de cosmètica.

Disminuir la producció de CO2, i contribuir a reduir els gasos d’efecte hivernacle i a disminuir el consum de combustibles fòssils tradicionals.

Valoritzar un residu contaminant i convertir-lo en energia neta i renovable.