BioVO rep el Premi Talent 2023

El projecte BioVO rep el Premi Talent 2023 en Transició Energètica de la Fundació Impulsa Talentum

Montserrat Montero guanya Premi Super Anella

Ha estat el centre que més anelles de plàstic ha recollit durant el curs 2022-2023