Campanya pel foment de la recollida selectiva

El Consell Plenari també prorroga el nomenament del gerent, Ignasi Valls, per un mandat més