El Consorci s’incorpora al grup de treball ESGREM

ESGREM, coordinat per la Fundació Fòrum Ambiental, està format per 46 entitats supramunicipals

Nou vehicle per a millorar la recollida selectiva

Recol·lector compactador bicompartimentat de càrrega posterior

Primera pedra de la planta d’upgrading

Aquesta instal·lació convertirà el biogàs excedentari en biometà, un gas renovable

Nous contenidors de vidre a Caldes de Montbui

Els nous contenidors de càrrega lateral contribuiran a fer més eficient la recollida