Contenidors soterrats

El model de recollida en contenidors soterrats consisteix en col·locar els contenidors sota el nivell del sòl. Des de la superfície solament és visible una bústia per contenidor que serà utilitzada pels ciutadans per a lliurar els seus residus.

Existeixen nombrosos sistemes de contenidors soterrats que es diferencien bàsicament per la tipologia de contenidors utilitzats, les bústies i pel sistema d’elevació.

Els mecanismes d’elevació més utilitzats són la utilització de la ploma del camió de recollida i els sistemes hidràulics incorporats a cada àrea de contenidors soterrats. Els contenidors poden ser de major volum als utilitzats en superfície ja que no hi ha ocupació de l’espai públic. La instal·lació dels contenidors soterrats suposa una alta inversió inicial.

Càrrega aèrea

Càrrega darrera