Planta de transferència

La Planta de transferència té la funció d’unificar, homogeneïtzar i compactar el flux de residus sòlids urbans (resta) que provenen de la recollida dels diferents municipis als qual el Consorci dóna servei. A més, també serveix per donar sortida als materials no compostables que arriben a la planta de digestió anaeròbica i de compostatge amb la fracció orgànica i que són separats durant el procés de pretractament. A més a més, aquesta instal·lació també permet la transferència d’envasos lleugers.

Aquest sistema permet la compactació dels residus sòlids urbans per tal de transportar-los a una instal·lació de tractament finalista com l’abocador o la incineradora. En el cas dels envasos lleugers a les plantes de triatge. D’aquesta manera, el transport es fa de manera molt més eficient i optimitzada.

La Planta de transferència està constituïda per un sistema de semirremolcs de terra mòbil i formada per:

Plataforma d’obra civil: per on els camions arriben a les tremujes.

Dues tremujes: estan construïdes de ferro soldat, tenen la funció d’introduir els residus a l’interior dels semirremolcs.

Semirremolcs: aquests disposen d’un terra hermètic realitzat a base de perfils metàl·lics i tenen la funció de compactar la brossa desplaçant-la cap a la part davantera. Un cop el semirremolc està ple s’utilitza una tractora per transportar els residus sòlids urbans cap al seu centre de tractament finalista (incineradora o abocador) o de triatge.