Jornada de recollida selectiva

El model de gestió dels residus a la comarca es regeix per una jerarquia que prioritza la prevenció, inclosa la reutilització i la preparació per a la reutilització com a estadi superior a la valorització (material i energètica) i a un tractament finalista dels residus (incineració i deposició controlada).

El nou Programa general de prevenció i gestió de residus i recursos de Catalunya 2013-2020 (Precat20) estableix objectius estratègics que han de guiar la gestió futura dels residus a Catalunya. Dins d’aquests objectius hi trobem l’objectiu de reduir la generació de residus, impulsant la prevenció i particularment la reutilització i també el de fomentar la preparació per a la reutilització de residus.

En aquest sentit, la finalitat de la jornada Recollida selectiva – Primer pas per a la seva diagnosi és apropar i difondre diversos exemples i experiències comarcal en matèria de gestió de residus, per això té un caràcter molt participatiu, amb presentacions i debats.

En la jornada s’han exposat diverses iniciatives d’ajuntaments de la comarca: la gestió de residus verd que fa l’Ajuntament de l’Ametlla del Vallès; el sistema de plataformes de contenidors que s’aplica a Granollers; la recollida amb càrrega lateral i el sistema de gestió directa de l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt; la implantació de la recollida lateral a Montmeló, i el sistema porta a porta de l‘Ajuntament de Sant Antoni de Vilamajor. També s’ha avança l’estudi que el Consorci, en col•laboració amb l’Institut de Ciències i Tecnologia (ICTA) de la Universitat Autònoma de Barcelona, han posat en marxa per valorar l’eficiència dels diversos models de recollida que s’apliquen a l’àmbit del Consorci.