DeixaLlibres

El 23 d’abril de 2010 el Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental va endegar el projecte DeixaLlibres, consistent en la reutilització de llibres provinents de la xarxa comarcal de deixalleries, integrada per 25 instal·lacions fixes i una mòbil.

L’objectiu principal d’aquesta iniciativa és conscienciar la ciutadania sobre la importància de generar menys residus, i allargar la vida útil d’aquest producte i que els usuaris i les usuàries d’aquestes instal·lacions recuperin llibres en bon estat i els hi donin una nova vida perquè aquests tornin a ser llegits.

Aquesta campanya ja ha permès reutilitzar més de 35.000 llibres, majoritàriament novel·les, contes, biografies, infantils…