Mapa web    A-  A+     en  es        

Instal·lacions i equipaments

Centre Comarcal de Tractament de Residus

Les diferents instal·lacions i equipaments de tractament de residus de què disposa el Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental tenen com a objectiu comú aprofitar al màxim les possibilitats de reciclatge i valorització dels residus municipals i reduir-ne la fracció resta. Així, es prioritza la recuperació i l'aprofitament, la qual cosa permet reduir la quantitat de residus que reben tractaments finalistes.

Un altre objectiu és aconseguir una distribució racional i homogènia de les instal·lacions pel territori, de manera que es puguin reduir al màxim els fluxos de residus i així minimitzar també l'impacte ambiental del tractament a través de l’estalvi de combustible i altres recursos.


DeixalleriesDeixalleria mòbil
DeixalleriesDeixalleria mòbil
Planta de digestió anaeròbica i de compostatge Planta de transferència de la resta i dels envasos lleugers
Planta de digestió anaeròbica i de compostatge Planta de transferència de la resta i dels envasos lleugers


© Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental
- Avís legal