Mapa web    A-  A+     en  es        

Paper i cartró

Paper i cartró

Paper i cartró

El paper i cartró representa el 12% en pes dels residus municipals generats a Catalunya, segons s'especifica en el PRECAT20.

El paper està fabricat principalment per cel·lulosa obtinguda d'espècies vegetals i/o per paper usat. El cartró es fabrica a base de pasta de paper endurida que pot variar de composició en funció de la finalitat (capses, caixes per embalar o transportar...).

La recollida selectiva del paper i cartró té com a objectiu final possibilitar-ne el reciclatge i així estalviar energia i matèries primeres respecte si el paper s'hagués fet partint de pasta verge.

Característiques de la recollida selectiva de paper i cartró
El paper i sobretot el cartró són residus amb un volum considerable i de densitats variables:
• Paper: entre 40 i 130 Kg/m3 i un valor mitjà de 90 Kg/m3
• Cartró: entre 40 i 80 Kg/m3 i un valor mitjà de 50 Kg/m3

El cartró, que on gran part és generat pels comerços (residus comercials), és un residu voluminós que es recomana lliurar-lo plegat i preferiblement lligat per facilitar-ne la recollida selectiva.

El paper/cartró és una fracció que es pot compactar sense restriccions durant la recollida selectiva a diferència del vidre (degut a la densitat) i dels envasos lleugers (que van destinats a plantes de triatge).

Una part del paper i cartró recollit selectivament és envàs i per tant és gestionat segons el conveni amb el sistema integrat Ecoembes.

Així doncs, la recollida selectiva queda subjecta a aquestes condicions i a les que el model de recollida requereixi.

Què es pot lliurar en la recollida selectiva de paper i cartró?
El paper i cartró que es pot lliurar en la recollida selectiva són principalment diaris, revistes, llibretes, sobres, capses de cartró, envasos de paper, papers d'embolicar regals, la publicitat que trobem a les bústies, entre d'altres.

Els materials que no s'accepten són el paper carbó, paper plastificat, cel·lofana, tovallons i paper de cuina usats, papers bruts, fotografies, cartró per begudes... També cal evitar el lliurament d'espirals, clips, grapes... Qualsevol d'aquests residus dificulta el procés de reciclatge i pot reduir la qualitat del paper reciclat resultant.

Cal recordar, que el paper i el cartró també es poden lliurar a la deixalleria.

El reciclatge del paper/cartró
El paper i el cartró es porten a les plantes de reciclatge, on es converteixen en grans bales de paper triturat. Aquestes bales es posen en remull per obtenir pasta de paper, que es cola per filtrar-ne els materials fèrrics. La pasta resultant s'asseca, es planxa i se'n fan bobines, que es distribueixen a les fàbriques papereres, on s'utilitzen per fer noves capses, paper d'embalatge, sacs per a la construcció, objectes de papereria i, fins i tot, paper higiènic.
© Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental
- Avís legal