Mapa web    A-  A+     en  es        

Contenidors de superfície

Contenidors de superfície (àrees de vorera i àrees d'aportació)

La recollida selectiva en contenidors de superfície consisteix en ubicar a la via pública contenidors de diferent tipologia, depenent de les característiques de la fracció a recollir, i que posteriorment els ciutadans utilitzen per lliurar els seus residus. Periòdicament, els contenidors es buiden seguint freqüències adaptades a la generació i característiques de cada fracció dels residus.


Càrrega aèreaCàrrega darreraCàrrega lateral


Generalment, la fracció orgànica es tendeix a recollir en bujols de dues rodes, mentre que per a la resta de recollides selectives s'emprèn iglús o altres contenidors de major capacitat. Aquest sistema de recollida és el més estès a la nostra comarca. Es constata empíricament una clara relació entre la dotació de contenidors i els resultats assolits: a menys habitants per contenidor majors nivells de recollida selectiva.  

 

Avantatges Inconvenients
  • Sistemes molt coneguts tant pels gestors com per les empreses prestaràries.
  • Horaris flexibles (a la pràctica) per al lliurament dels residus
  • Cost de recollida més baix que en altres sistemes
  • Els contenidors s'associen amb problemes de sobreeiximents i pudors, i signifiquem una ocupació important de la via pública
  • Sovint se'n fa un ús indegut (p.e. lliurament fora dels horaris previstos o lliurament de fraccions diferents de les previstes)

© Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental
- Avís legal