Mapa web    A-  A+     en  es        

Deixalleries

Les deixalleries són instal·lacions que recullen i emmagatzemen residus municipals per als quals no hi ha contenidors específics al carrer o un sistema de recollida a domicili (esquema d'una deixalleria).

Al voltant del 13% dels residus que es recullen a l'àmbit del Consorci passen per aquestes instal·lacions.

Les deixalleries només recullen residus municipals, no industrials.

Els residus municipals són els generats als domicilis particulars, als comerços, a les oficines i als serveis, i també els residus assimilables als residus municipals, com per exemple, els residus procedents de la neteja de vies públiques, zones verdes, àrees recreatives; els mobles i els estris; els residus i els enderrocs procedents d'obres menors i de reparació domiciliària.

Actualment, la xarxa de deixalleries comarcal consta de 26 instal·lacions, de les quals 25 són fixes i 1 mòbil, que donen servei a tots els municipis de la comarca. D'aquesta manera, amb un simple cop de cotxe o un petit passeig, els veïns d'un municipi poden classificar ells mateixos els diferents tipus de residus domèstics (tant els reciclables com els especials) i dipositar-los selectivament, és a dir, en contenidors separats.
Què podem dur a la deixalleria

Els usuaris poden dipositar, de forma selectiva, diferents tipus de residus municipals per als quals no hi ha un sistema de recollida domiciliària o uns contenidors específics al carrer. Complementàriament, els usuaris també poden trobar a la deixalleria els contenidors de paper i cartró, vidre i envasos lleugers.

Així doncs, a la deixalleria es poden dur:


Residus municipals especials

Bateries.
Dissolvents.
Electrodomèstics que continguin substàncies perilloses.
Fluorescents i làmpades de vapor de mercuri.
Olis minerals usats.
Pintures i vernissos.
Piles.
Pneumàtics.Residus municipals ordinaris

Ampolles de cava senceres.
Envasos lleugers.
Ferralla i metalls.
Olis vegetals usats.
Paper i cartró.
Plàstics.
Tèxtils.
Vidre.Residus municipals voluminosos

Electrodomèstics que no contenen substàncies perilloses.
Ferralla electrònica (ordinadors, petits electrodomèstics, aparells electrònics...).
Mobles i altres.Altres residus municipals

Fustes.
Restes de poda o jardineria.
Runes i restes de la construcció d'obres menors.Materials no acceptats

Matèria orgànica.
Materials barrejats.
Materials explosius.
Residus industrials en grans quantitats o provinents del procés productiu, que han de ser gestionats a través de gestors privats autoritzats per l'Agència de Residus de Catalunya.
Residus radioactius.
Residus sanitaris.Els usuaris de la deixalleria

El servei de deixalleria, com a part integrant de la recollida selectiva de residus municipals, pot ser utilitzda per:
- Els ciutadans en general.
- Comerços, oficines i serveis.

Les indústries no poden ser usuàries d'aquest servei ja que tenen els seus propis mecanismes establerts a través dels gestors autoritzats. La prestació d'aquest servei es fa de forma gratuïta per als usuaris particulars o ciutadans. En el cas dels comerços, oficines i serveis, l'entitat local titular de la deixalleria pot establir Preus públics (per totes o algunes fraccions, o per sobre d'un cert llindar d'aportació).

Mou el ratolí damunt el mapa per obtenir informació de les deixalleries. Amb un clic és possible ampliar la informació.


deixalleria de sant celonideixalleria santa maria de palautorderadeixalleria sant antoni de vilamajordeixalleria llinars del vallèsdeixalleria cardedeudeixalleria les franqueses del vallèsdeixalleria la garrigadeixalleria castellterçolDeixalleria Sant Feliu de CodinesDeixalleria Bigues i RiellsDeixalleria L´Ametlla del VallèsDeixalleria Santa Eulàlia de RonçanaDeixalleria Caldes de MontbuiDeixalleria La Roca del VallèsDeixalleria GranollersDeixalleria CanovellesDeixalleria Lliçà d´AmuntDeixalleria Lliçà de VallDeixalleria Parets del VallèsDeixalleria MontmelóDeixalleria Montornès del VallèsDeixalleria Mollet del VallèsDeixalleria MartorellesDeixalleria La Llagosta

© Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental
- Avís legal